Velkommen til din køberrådgiver

Vores primære opgave er at sikre dig en tryg og sikker bolighandel. Vi står 100% til rådighed for dig som køber. Vi foretrækker personlig dialog, hvor vi gennemgår alle væsentlige detaljer vedrørende jeres kommende hjem.

Før købet

Vi tilbyder at være jeres professionelle sparringspartner og rådgiver i den indledende fase, når drømmehuset er fundet.

Når drømmeboligen er fundet og der skal ekstra øjne på, kan vi hjælpe med en vurdering fra skrivebordet eller tage med på en besigtigelse af ejendommen. Efterfølgende giver vi vores vurdering af ejendommen ud fra blandt andet markedet, området og boligens stand.

Ønskes en byggeteknisk gennemgang af ejendommen møder vi en byggesagkyndig på ejendommen. Den byggesagkyndige vurderer husets fysiske tilstand samt giver et overblik over ejendommens kommende vedligehold.

Ovennævnte skaber muligheden for de optimale rammer i din købsproces, inden der indgås den endelige aftale om køb med sælger og sælgers ejendomsmægler.

Under købet

Vi tilbyder at forestå forhandlingen, så handlen indgås på de optimale vilkår for dig som køber. Efterfølgende tager vi os af det juridiske i handlen, og sikrer samtidig at handlen indgås på et korrekt oplyst grundlag.

Det forventes, at boligen skal købes og der skal aftales vilkår med sælger. Sælgers ejendomsmægler repræsenterer sælger og vi repræsenterer dig som køber. Vi står for forhandlingen og dialogen med sælgers ejendomsmægler. Således sikrer vi, at handlen falder på plads på de bedst mulige vilkår.

Såfremt der er indsat rådgiverforbehold i købsaftalen, kan denne underskrives. Når købsaftalen er underskrevet skal den sammen med købsaftalens tilhørende dokumenter gennemgås, så det sikres, at man som køber ikke hænger på unødigt ansvar. Vi sørger endvidere for, at man som køber er oplyst om handlens forpligtelser mv.

Efter købet

Det endelige dokument i handlen er skødet. Vi sikrer os, at du kan underskrive dette på de korrekte vilkår. Kort sagt står vi på din side ved berigtigelse af handlen.

Inden nøglerne til drømmehuset udleveres, skal skødet udarbejdes og underskrives. Ofte er det sælgers rådgiver, der udarbejder skødet – vi gennemtjekker det og godkender. Ligeledes sikrer vi, at refusionsopgørelsen er udarbejdet korrekt. Kort sagt sørger vi for, at du som køber kommer trygt og sikkert igennem den komplette bolighandel.

Hvis sælgers rådgiver ikke udarbejder skødet og refusionsopgørelsen, tager vi os naturligvis af det.

FRANCK MILLING
Din køberrådgiver i Aarhus

Hvad er en køberrådgiver?

Køberrådgiver eller købermægler, kært barn har mange navne, men står du overfor at købe bolig, kan en køberrådgiver være en god ide. Fra 01.01.2015 blev det ved lov fastsat at ejendommægleren udelukkende er sælgers mand, mens vi som køberrådgiver kan hjælpe dig som køber, før købet, under købet og efter købet.

Hvad kan en køberrådgiver hjælpe med?

Vi kan som køberrådgivere hjælpe dig med flere ting, f.eks. at finde det rette hus, besigtige og vurdere, forhandle huspris, gennemgå dokumenter, assistere juridisk og rådgive omkring hus- og ejerskifteforsikring.

Hvorfor bruge en køberrådgiver?

En bolighandel er, for de fleste af os, blandt de største investeringer, vi laver i livet. Ejendomsmægleren repræsenterer sælger og du bør lade dig repræsentere af en professionel rådgiver, som kan varetage dine interesser i den store investering. Vi sikrer, at du køber bolig til den rette pris og på et oplyst grundlag, så du undgår faldgruber. Vi sætter en ære i at være din personlige rådgiver under hele processen.

Hvad koster en køberrådgiver?

Det er forskelligt fra boligkøb til boligkøb, hvad prisen for rådgivning vil være. Vi hjælper med alt fra vurdering, besigtigelse af ejendommen, forhandling og juridisk gennemgang af handlens dokumenter. Vi sammensætter rådgivningen efter, hvad der passer ind i din situation.